Współpracujemy

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych to organizacja pozarządowa, która od ponad 10 lat działa w sektorze ekonomii społecznej. Działalność Stowarzyszenia polega na tworzeniu nowych i wspieraniu już działających podmiotów ekonomii społecznej. Są to zarówno przedsiębiorstwa społeczne (spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), jak i podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, warsztaty terapii zajęciowej). 

 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to instytucje zajmujące się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej. OWESy zobowiązane są świadczyć usługi doradcze w sferach prawnych, księgowych czy marketingowych, organizować szkolenia i warsztaty oraz wspierać rozwój partnerstw lokalnych. Od 2015 roku Ośrodki muszą posiadać akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej działa na terenie Wielkopolski. Jego działalność dedykowana jest wszystkim mieszkańcom regionu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców subregionu konińskiego. Do subregionu konińskiego należą: miasta Konin i Gniezno oraz powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki, gnieźnieński oraz wrzesiński. 

Kontakt

Współpracujemy - Po szkodzie

Fundacja POSZKODZIE
3 Maja 1 i 3,
62-510 Konin

Centrum Bezpłatnej Konsultacji Powypadkowej
Chopina 9/41,  62-510 Konin,
Biurowiec RAJ

fundacja@poszkodzie.com
Infolinia: 720 03 02 01