Wypadek przy pracy – jak odnaleźć się po szkodzie?

Wypadek przy pracy to zrozumiały na pierwszy „rzut oka” termin. Jednak jeśli zaczniemy go analizować pod kątem ewentualnej wypłaty świadczeń okazuje się, że definicja jak i to co (prawnie) jest uznawane za wypadek przy pracy nie jest już tak proste.

Kodeks pracy (art. 234) określa, że „wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy , nawet bez polecenia,
 3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Za wypadek przy pracy uważany jest także wypadek, który zdarzył się w czasie drogi między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku pracowniczego, gdy pracownik pozostawał w tym czasie do dyspozycji pracodawcy. Warunek, aby pracownik uległ wypadkowi w czasie odbywania tej drogi oznacza, że chodzi tu o drogę odbywaną w ramach czasu pracy.” (źródło: http://kadry.infor.pl/kodeks-pracy/bhp/684180,Wypadek-przy-pracy-art-234.html)

Dodatkowo, to czy w danej sytuacji zaistniał właśnie wypadek przy pracy określa zespół powypadkowy, który powołuje pracodawca. To jego zadaniem jest zbadanie okoliczności, przyczyn oraz związku wypadku z pracą.

Co ważne:

! Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

! Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.

! Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Jeśli już zostanie potwierdzone, że zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy to pokrzywdzonemu mogą przysługiwać:

 • zasiłek chorobowy 
 • świadczenie rehabilitacyjne 
 • zasiłek wyrównawczy 
 • jednorazowe odszkodowanie
 • renta z tytułu niezdolności do pracy 
 • renta szkoleniowa
 • renta rodzinna 
 • dodatek do renty rodzinnej
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Wszystkie zależności jakie świadczenie i kiedy przysługuje określa Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Będąc jednak po szkodzie, nie zawsze jest nam łatwo odnaleźć się w tych wszystkich przepisach, zasadach. Dlatego zgłoście się do nas, pomożemy Wam w tej trudnej sytuacji.

 

Kontakt

Wypadek przy pracy – jak odnaleźć się po szkodzie? - Po szkodzie

Fundacja POSZKODZIE
3 Maja 1 i 3,
62-510 Konin

Centrum Bezpłatnej Konsultacji Powypadkowej
Chopina 9/41,  62-510 Konin,
Biurowiec RAJ

fundacja@poszkodzie.com
Infolinia: 720 03 02 01