Utrata bliskich w wypadku komunikacyjnym z winy osoby trzeciej…

Pod koniec lat 90′ w wypadku samochodowym, z winy osoby trzeciej kierującej pojazdem, rodzina straciła zarówno męża, brata jak i ojca. Utrata najważniejszych członków rodziny, w sposób nagły i nieoczekiwany miała ogromny wpływ na jej dalsze losy. Przez długie lata jednak, nie chcąc rozdrapywać ran przez procesy sądowe, rodzina nie uzyskała zadośćuczynienia od strony sprawcy wypadku. Dzięki pomocy i wsparciu fundacji POSZKODZIE po latach udało się polubownie uzyskać zadośćuczynienie, opierając się na sporządzonej dokumentacji. Bliskim zostały wypłacone zobowiązania finansowe na rzecz osób poszkodowanych po śmierci bliskich, choć od wypadku minęło prawie 18 lat. W uzasadnieniu odniesiono się do Stanowiska Sądu Najwyższego, które jasno mówi, iż życie i zdrowie człowieka, jest dobrem szczególnie cennym i przyjmowanie niskich kwot zadośćuczynienia prowadzi do nieuzasadnionej i niepożądanej deprecjacji tego dobra. Choć nic nie wróci wartości jaką stanowi dla Nas drugi człowiek, cieszy nas fakt, że udało się choć w minimalny stopniu wpłynąć na tę sytuację, dla dobra przyszłości tych, którzy po nich zostali. 

Kontakt

Utrata bliskich w wypadku komunikacyjnym z winy osoby trzeciej... - Po szkodzie

Fundacja POSZKODZIE
3 Maja 1 i 3,
62-510 Konin

Centrum Bezpłatnej Konsultacji Powypadkowej
Chopina 9/41,  62-510 Konin,
Biurowiec RAJ

fundacja@poszkodzie.com
Infolinia: 720 03 02 01